250x250

24 kw.

Jak się wydaje książkę

Autor w momencie zaakceptowania jego książki do druku może spocząć na laurach. Resztą powinno zająć się wydawnictwo, które od tej chwili rozpoczyna intensywny i pracochłonny proces pracy nad publikacją. Kolejne etapy, w które może być angażowany pisarz, trwają nawet kilka miesięcy tylko po to, aby efekt końcowy mógł powalić na kolana niejednego czytelnika.

Wstępny zarys pracy

Początkowo proces wydawania książki jest podzielony na odrębne etapy. Później jednak powtórna korekta, projekt graficzny okładki czy rozpoczęcie kampanii promocyjnej mogą być już wykonywane równolegle. Grafik nie jest zależny od redaktora, a drukarnia i tak potem otrzymuje całą książkę.

Korekta, redakcja

Pierwszy i najważniejszy element pracy nad książką. Od niego zależy, czy wydanie książki dojdzie do skutku. Polega on głównie na czytaniu utworu przez jednego lub kilku redaktorów, którzy nanoszą swoje poprawki. Jeżeli jest ich dużo i dotyczą, nie tylko literówek lub pojedynczych zdań, które mogą posiadać złą składnię, maszynopis jest albo odrzucany, albo odsyłany do autora z adnotacją, co powinien poprawić. Czasami zwrot książki zawiera również wskazówki, w których zawarte są rady co zrobić, aby całość była bardziej atrakcyjna dla czytelnika. Jak widać, na tym etapie współpraca na linii redaktor-twórca jest dość intensywna, ponieważ na wprowadzone przez redakcję zmiany, musi wyrazić zgodę pisarz. Jeżeli jej nie wyraża, następuje dłuższy lub krótszy proces negocjacji, w czasie których wydawca próbuje przekonać autora do poprawek.

Redakcja grupowa, powtórna korekta

Jeżeli pierwszy etap pracy nad publikacją przebiegnie pomyślnie, następują kolejne, które nadal bazują na czytaniu utworu. Ponowne korekty, sprawdzanie błędów przez zespół redaktorów oraz mniejszy udział autora – to charakterystyczne dla tego elementu projektu. Jest to żmudna i czasochłonna praca, ponieważ redakcja próbuje wychwycić i poprawić jak najwięcej błędów gramatycznych, stylistycznych a także interpunkcyjnych. To od tego etapu zależy, czy czytelnik później natknie się na jakiekolwiek literówki czy nielogiczności w tekście. Często powtórna korekta nie ogranicza się jedynie do warstwy słownej, ale także fabularnej czy kompozycyjnej, która polega np. na zmianie kolejności poszczególnych rozdziałów lub opowiadań zamieszczonych w jednym tomie. Pozwala to na ujednolicenie całości utworu, a tym samym – łatwiejsze przyswajanie treści przez odbiorcę.

ksiazki

Łamanie

Czyli inaczej skład. W tym momencie zostaje nadany ogólny wygląd książki. Decyduje się o wielkości i rodzaju czcionki, o wyróżnikach rozdziałów oraz czy strona powinna być podzielona na kolumny. Zajmują się tym specjaliści od DTP (angielski skrót od Desk Top Publishing), którzy przy pomocy programów komputerowych starają się nadać całości jak najbardziej przejrzystą formę. Niejedna osoba na pewno sięgnęła kiedyś po książkę i odłożyła ją tylko dlatego, że tekst na stronie zlewał się w jedną całość, a oprócz tego czcionka była niesłychanie mała. Na tym etapie autor nie jest angażowany. Kiedy specjaliści od łamania zakończą swoją pracę, przeprowadzane są ostatnie korekty w celu wyłapania źle podzielonych wyrazów lub pozostawiania tzw. „sierot” czyli spójników na końcu linijki.

 

Projekt okładki

Podobnie jak we wcześniejszym etapie, również na tym, sprawą zajmują się ściśle wyspecjalizowani pracownicy wydawnictwa. Nad projektem okładki pracują profesjonalni graficy, którzy w bardziej lub mniej symboliczny sposób, próbują oddać główny sens książki. Jest to bardzo ważne, ponieważ okładka staje się wizytówką książki i decyduje o tym, czy ludzie będą chcieli ją kupić. Musi przyciągać, ale też nie dezorientować. Zawiera on w sobie takie elementy jak grafika w tle, nadtytuł w postaci imienia i nazwiska autora (lub jego pseudonimu) a także właściwego tytułu. Na rewersie (okładka ostatniej strony) umieszczany jest fragment lub streszczenie książki, czasem informacja o autorze, a także logo wydawnictwa. Wszystko to musi ze sobą współgrać, aby odbiorca miał zaspokojone swoje potrzeby estetyczne. Całość musi oczywiście zaakceptować autor, które wskazówki oraz pomysły są brane pod uwagę.

Drukarnia

Ostatnim etapem wydawania książki jest przesłanie plików lub kalek z treścią książki i projektem okładki do drukarni. W tym momencie zarówno wydawca, jak i sam pisarz, nie biorą czynnego udziału w pracy. Wydrukowane w odpowiednim nakładzie oraz poskładane w całość egzemplarze trafiają z powrotem do wydawnictwa, które rozpoczyna dystrybucję do poszczególnych księgarni.